Сигурност и Качество

публикувана в: Ovko, Кът на мама | 0

Основни моменти от въведената в завода HACCP – СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА БЕБЕШКИ ХРАНИ

Заводът производител разполага с две собствени лаборатории – микробиологична и физико-химична. Тяхното обзавеждане и дейност са одобрени от Здравната Агенция на Словакия съответно с Решения №1155/2006-270 от 4 Април 2006 и №2760 -1/2005-270 от 13 Юли 2005г. За специфични и по сложни изследвания и анализи, се използват външни акредитирани лаборатории. Има въведена периодичност на всички видове изследвания.

Анализи, извършвани във собствените лаборатории:

- Първоначални изследвания на входящите суровини, както на бурканите и капачките

- Анализи в процеса на производството (взимат се смеси от средата на поточната линия)

- Анализи на готовия продукт – извършват се след производството, както и периодично в процес на годността на продукта.

Анализи, извършвани във външни акредитирани лаборатории:

-  Специфични изследвания на суровините, използвани за производството на бебешки храни, основно за съдържание на пестициди, остатъци от тежки метали и токсини.

- Тестове от проби на крайния продукт, включително тестове за нива на алергени.

За да изпълни основната цел – да се гарантира високо качество и безопасност на продуктите за детско хранене, Компанията се подлага на одит и постоянни проверки от независими организации.

Всички помещения на завода, където протича производството на бебешки храни са изрично одобрени от съответните държавни власти:

- Мощностите за производство на плодови и зеленчукови бебешки храни имат одобрението на местните Здравни власти на Република Словакия с Разрешение № 635/2000Jat.

- Производствените линии за местно-зеленчукови храни са получили одобрението на местната Ветеринарна служба и Агенция по Храните с документи №1913/2004OU и №4657б2004-420/1.

 

Производствения процес, както и крайната продукция са под постоянен контрол на Министерството на Здравеопазването и на Министерството на Земеделието. И двете институции са оторизирани да извършват изненадващи инспекции на производствените линии, както и анализи на случайни мостри от готовата продукция.

Остави коментар